Hoppa till innehåll

Remissvar angående undantag i lagen om upphandling

Remissvar över utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen (Fö2022/01624)