Hoppa till innehåll

Remissvar angående skärpta krav vid säkerhetsprövning

SOFF:s remissvar över Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Ju2022/01969). SOFF är positiva till förtydligande rörande kraven kopplat till säkerhetsprövning. Dock anser vi att tillsynsmyndighet och Säkerhetspolisen måste ge ett tydligare och mer konkret stöd kopplat till säkerhetsprövningen för att ändringen ska ge efterfrågad effekt.