Hoppa till innehåll

Remissvar angående Materialförsörjningsstrategi

Yttrande över betänkandet Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet (SOU 2022:24) SOFF är i grunden positiv till betänkandets förslag och stöder inte minst det övergripande målet, dvs. att säkerställa det militära försvarets behov av materiel och materielrelaterade tjänster i samtliga beredskapsnivåer såväl idag som i framtiden.