Hoppa till innehåll

Remissvar angående avgiftsskyldighet enligt krigsmateriellagen

Remissvar över promemorian Avgiftsskyldighet för den som tillhandahåller tekniskt bistånd enligt krigsmateriellagen Utrikesdepartementet (Dnr. UD2022/03888)