Hoppa till innehåll

Remissvar angående ansvar gällande artificiell intelligens

Yttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens.