Hoppa till innehåll

Policy PM: Stärkt cyberförsvar krävs för skydd av samhället

Utmaningarna inom cyberarenan växer kontinuerligt i omfattning, frekvens och effekt. Syftet med detta positionspapper från Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är att ge en överblick av de främsta utmaningarna inom denna arena samt peka på ett antal åtgärder som kan leda till ett förstärkt cyberförsvar och ökad cybersäkerhet från ett marknadsperspektiv. Dokumentet innehåller även åtta slutsatser och rekommendationer på hur cyberförsvaret kan utvecklas.