Hoppa till innehåll

Hem

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF verkar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte.

Mikael Tjernlund ny VD för Syntell

Mikael Tjernlund, tidigare VD på Sjöland & Thyselius blir ny VD för Syntell. Mikael kommer senast från för Sjöland & Thyselius där han varit verksam som VD i tre år och har under dessa år fokuserat på att få upp lönsamheten men även på att transformera verksamheten från ett resurskonsultbolag till ett företag som levererar …

Aqeri AB tecknar order om ca 6 MSEK

Aqeri, ledande svensk producent av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit beställning av ruggade MIL-specade servrar med kringutrustning. Värdet är ca 6 MSEK och slutkunden en svensk försvarsmyndighet. Leverans kommer att ske under kvartal 4 2016. VD´s kommentar; ”Denna order bekräftar det fortsatta förtroende Aqeri åtnjuter som leverantör. Jag ser positivt på …

Nya ägare till MSE-gruppen

MSE har tagit in nya ägare via en nyemission, för att tillvarata och säkerställa gruppens stora tillväxtpotential och för att bolaget framgent skall stå på en mycket stabil finansiell grund. Det är fyra nya intressenter som har ”gått in” i bolaget, Jensen Invest AB, Sjölands Data AB, Cibet AB och W5 Systems AB. Genom denna …

Välkommen till Försvarsföretagsdagarna 2016

Nu är program och anmälan till Försvarsföretagsdagarna 2016 släppta. Mer information kommer att finnas tillgängligt på www.forsvarsforetagsdagarna.se. Bland föreläsare och deltagare ser vi nyckelpersoner från Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsföretagen. Ämnen i år är bland annat en förändrad omvärld, tidiga faser i materielförsörjningen samt upphandlings- och exportfrågor. Försvarsföretagsdagarna modereras av Staffan Dopping. Anmälan senast …

Boeing och Saab presenterar de två första flygplanen till det amerikanska flygvapnets T-X-upphandling

Boeing och Saab kommer att använda de båda T-X-flygplanen, som presenterades idag, tisdag, vid ett event i St Louis, USA, för att visa det amerikanska flygvapnet fördelarna med företagens lösning när det gäller prestanda, pris och underhåll. Boeing T-X är ett helt nytt flygplan, konstruerat för det amerikanska flygvapnets utbildningsprogram för framtidens piloter och använder …

Norska Forsvarsmateriell landkapasiteter köper DEx Toolkit av Syntell

Norsk Forsvarsmateriell landkapasiteter har beslutat att köpa Syntells verktyg för kravhantering, DEx Toolkit. Avtalet innebär köp av licenser för mjukvara, support samt utbildning och teknisk konsultstöd. Forsvarsmateriell hjälper Norges försvar att anskaffa ändamålsenlig och säker materiel i syfte att bygga dess operativa förmåga. Forsvarsmateriell är sedan 1/1 2016 en egen myndighet som arbetar under regeringen. …

Saab tecknar nytt användaravtal för säkerhetssystemet SAFE med Swedavia

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett sjuårigt avtal med flygplatskoncernen Swedavia för fortsatt användning av SAFE som säkerhetssystem i ledningscentralerna vid deras flygplatser. Systemintegrationsplattformen SAFE (Situation Awareness for Enhanced Security) används idag som lednings- och verksamhetssystem i ledningscentralerna vid Arlanda och Bromma flygplatser. Avtalet är ett licensavtal men fungerar även som ett nytt användaravtal …

Saab får beställning från Lettland på RBS 70-missiler

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har mottagit en beställning på RBS 70-missiler från Lettlands försvarsdepartement. Leverans kommer att ske under 2016-2017. Latvia has been an RBS 70 customer since 2004, and in 2015 Saab signed a contract with the Latvian Ministry of Defence for deliveries of RBS 70 missiles. This order is a call-up of an …

Saab säkrar mobiltäckning på tre sjukhus

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med Region Östergötland om att installera och driftsätta en operatörsoberoende lösning för mobiltäckning på regionens tre sjukhus. Avtalet med Region Östergötland gäller åren 2016-2020 och omfattar Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Saab ska leverera inomhustäckning för 3G och 4G. I leveransen ingår …

Japan – ett seminarium om japanska försvarsmarknaden

Den pågående försvarsreformen i Japan ger både försvarssektorn i stort och försvarsindustrin ökade möjligheter att samarbeta internationellt och i förlängningen att exportera försvarsmateriel. Eftersom det är en pågående politisk och byråkratisk process är frågan hur Japan i praktiken kommer att implementera sina nya lagtolkningar på området. Ett antal exempel ger insikt i hur det ser …

ÅF förvärvar Sjöland & Thyselius

För mer information: Viktor Svensson, chef division Technology +46 10 505 12 01 ÅF förvärvar 100% av aktierna i försvars- och tekniska managementkonsulten Sjöland&Thyselius. Med förvärvet stärker ÅF ytterligare sin position inom försvarsindustrin men även inom fordons-, telekom- och samhällssäkerhetssektorn. – Sjöland&Thyselius är en etablerad aktör inom framförallt den svenska försvarsindustrin med konsulter som besitter …