Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF

Våra soldater och sjömän förtjänar de bästa förutsättningarna att skydda vårt samhälle.

Försvarsmakten utvecklar dock inte ny teknik, utan de innovationer försvaret behöver för att möta en allt bredare hotbild finner du hos företag. Försvarsföretagen är på så sätt en vital del av försvarsförmågan.

SOFF:s tidning 2018: ”Svensk förmåga i en osäker omvärld”

För att fånga framtida teknik och effektiva lösningar arbetar vi för att utveckla en attraktiv försvarsmarknad. Så att kompetens, idéer, företag och investeringar vågar välja försvar.

I föreningens första tidning finner du ett antal exempel. Läs gärna om;