Nyttan med strategisk dialog – ”2.0 = dialog pågår”

Den globala försvarsmarknaden har med de senaste årens utveckling fått en ökad betydelse för Sveriges försvarslogistikförsörjning. I denna utveckling är företagen centrala. En stark säkerhets- och försvarsindustriell förmåga bidrar till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande för Sverige.

Detta genom att förmågan att försvara Sverige är beroende av system, produkter och tjänster. Försvarsmakten behöver olika lösningar för att värna vår säkerhet. Försvaret skapar dock ingen ny teknik, utan denna utvecklas av marknaden.

Det är därför angeläget att det inom säkerhets- och försvarssektorn finns ett omfattande samspel mellan myndigheter och företag. Inom SOFF arbetar vi för att med berörda aktörer föra en framåtblickande dialog om förutsättningarna för att på bästa sätt nyttja den försvarsindustriella förmågan vi har i Sverige.

2014 resulterade detta i tjugo dialogpunkter. Dessa återfinns även i “Strategisk Dialog 2.0”, foldern har längst bak kompletterats med en redovisning av den dialog som pågår! Vi avser fördjupa dialogen kring samtliga dialogpunkter i olika processer de kommande åren.

Nyttan av Strategisk - Dialog pågår

Status för 7 av de 20 punkter som identifierats i projektet Strategisk Dialog redovisas längst bak i den uppdaterade versionen.