Kalendarium


Försvarsmarknadsseminarium med USA

Samverkans- & Informationsmöte för kontoret i Washington

Läs mer om Samverkanskontoret i Washington här. Underlag och kallelse sänds ut till medlemmarna i gruppen av SOFF:s kansli.

29 maj 2017

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl. 14.00 - 16.00

Workshop om kommunikation som verktyg kopplat till kompetensförsörjning

Under 2017 kommer SOFF:s profilgrupp arrangera tre korta workshop. Den 29 maj kl. 13.00 – 16.00 arrangerar vi den andra workshopen

Stockholm

29 maj 2017

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stokcholm
Tid Kl. 13.00 - 16.00

Sveriges framtida cyberförsvar – ett seminarium om nya marknader och möjligheter

Vilka initiativ är på gång inom cybersäkerhets/försvarsområdet? Vad förväntas av näringslivet? Vilka förmågor och tjänster kan komma att efterfrågas med

Stockholm

30 maj 2017

Plats Storgatan 5, Stockholm
Tid Start med kaffe kl. 09.00. Avslutas med mingellunch mellan kl. 12.00-13.00

Cybergruppen har möte

Medlems- och nätverksgruppsmöte För att särskilt samla aktörer med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor kommer en nätverksgrupp att bl.a.

Stockholm

30 maj 2017

Plats Storgatan 5 (Teknikföretagen), Stockholm
Tid Kl. 13.00 - 15.00

FoU-Gruppen har möte 7 juni 2017 (ändrat datum!)

Medlemsmöte Forskning- och Utveckling (FoU) : Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten. En

Stockholm

7 juni 2017

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5
Tid Kl. 10.00 - 12.00