Sökresultat

673 resultat vid sökning efter .

Styrelse

Säkerhets- och försvarsföretagens styrelse instruerar generalsekreteraren och beslutar bl.a. om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och medlemsgrupper. Säkerhets- och försvarsföretagens styrelserepresentanter verksamhetsåret

Våra frågor

Marknadstillträde Frågorna kopplade till tillträde på den internationella försvarsmarknaden, på lika villkor är en mycket högt prioriterad fråga för SOFF.