Sök medlemskap

Avgifterna är nu klara för 2018:
För företag med färre än 250 anställda inom försvars- och säkerhetsområdet blir avgiften 36,400kr.
Är antalet anställda dessutom under 10 på området stannar avgiften på 13,650 kr.

Säkerhets- och försvarsföretagen är den största branschorganisationen för företag verksamma i Sverige inom säkerhets- och försvarsområdet. Organisationens syfte är att tillvarata företagens intressen och att verka för en ökad förståelse för dess betydelse i säkerhetspolitiken, samt att tillvarata företagens möjligheter till utveckling på en alltmer global marknad och i internationell samverkan.

Varför skall man vara medlem?

Som medlem i SOFF påverkar du agendan om att skapa en effektiv försvarsmarknad och får möjlighet att delta i våra arbetsgrupper och de utbildningar och seminarier vi arrangerar. Läs gärna mer om vilka aktiviteter och vilka förmåner du har som medlem.

Medlemskriterier och kostnad

SOFF är öppen för i Sverige registrerat företag med utveckling i Sverige med verksamhet inom säkerhets- och försvarsområdet.

SOFF stödjer av ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) antagna affärsetiska regelverk och medlemskap i SOFF förutsätter att medlemsföretaget respekterar och följer av SOFF eller av ASD antagna affärsetiska regelverk.

Medlemsavgiften utgör en procentsats på den säkerhets- och försvarsrelaterade omsättningen med en minimiavgift för mikro företag på 0,3 prisbasbelopp, SMF-företagen på 0,8 prisbasbelopp och för de större företagen på 2 prisbasbelopp.

För år 2018 med ett prisbasbelopp på 45,500 kr blir avgifterna alltså 13,650 kr för mikro-företag, 36,400kr för SMF samt 91,000 kr som grundavgift för storbolag (se nedan). OBS! Det är endast för storbolag som en ytterligare omsättningsbaserad avgift tillkommer, medlemsavgiften för mikro- och SMF-medlemmar är således fast.

Definition av mikroföretag:

  • företag med mindre än 10 anställda
  • och/eller en årlig total omsättning om mindre än 2 M Euro
  • och att företaget skall operera som SMF-företag.

Definition av SMF (Små- och Medelstora Företag)

  • företag med mindre än 250 anställa
  • och/eller en årlig total omsättning om mindre än 50 M Euro
  • och att företaget skall operera som SMF-företag.

SOFF har även ett avgiftssamarbete med våra två systerföreningar, SME-D och SACS. Samarbetet innebär att våra SMF- och mikroföretag endast betalar 75% av serviceavgiften till respektive förening vid två medlemskap samt 66% vid tre medlemskap.

Hur blir man medlem?

Skicka in er medlemsansökan till:

Säkerhets- och försvarsföretagen
Att: Camilla Dättermark
Box 5510
114 85 Stockholm

Medlemsansökan (pdf)

Har du frågor?

Kontakta:
Camilla Dättermark
Telefon: +46 8 782 08 39
fornamn.efternamn@soff.se