Medlemsnyheter


Saab visar upp flygburna övervakningssystemet GlobalEye, #Saabgroup

Saab premiärvisar idag det flygburna övervakningssystemet GlobalEye inför media i Linköping. GlobalEye är ett avancerat luftburet övervakningssystem (AEW&C-system) med swing-role

Saab förser svenska marinen med taktiska datalänkar, #Saabgroup

Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på multi-taktiska datalänkar till svenska Marinen. Beställningens värde uppgår till MSEK

Saab levererar manualer till Mitsubishi Aircraft Corporation, #Saabgroup

Saab har utformat och producerat underhållsmanualer för Mitsubishi Aircraft Corporations nya linjeflygplan Mitsubishi Regional Jet (MRJ). Det är det största

Product Release DF8A, #MilDef

MilDef DF8A MilDef is proud to release the MilDef DF8A, a new End User Device(EUD) built on the solid foundations

Saab och Lunds universitet tecknar strategiskt samarbetsavtal, #Saabgroup

Saab och Lunds universitet har skrivit under ett samarbetsavtal inom forskning, innovation och utbildning. Avtalet signerades av Torbjörn von Schantz,

CybAero ingår samarbetsavtal med Missing People, #CybAero

CybAero meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Missing People Sverige. Avtalet innebär att Missing People kommer att

Tempest Security förvärvar GPG Holding AB genom kontanta medel och apportemission, #Tempest Security

Tempest Security AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt samtliga aktier i säkerhetskoncernen GPG Holding AB, som genom dotterbolag bedriver

Launch of Systecon Deutschland – Strengthening sales and support services, #Systecon

Launch of Systecon Deutschland – Strengthening sales and support services to clients in Germany, Austria & Switzerland Systecon strengthens its

Saab levererar marint lotssystem till DanPilot, #Saabgroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått ett kontrakt på implementering av ett nytt marint ledningssystem för lotstjänster av den danska

BAE Systems awarded 40 Mk4 Naval Gun contract for Finland, #BAE Systems Bofors

BAE Systems will produce and deliver Bofors 40 Mk4 Naval Guns for the Finnish Navy and its Hamina Class Squadron