Telefon

08-782 08 00
(Teknikföretagens växel)

E-post

Postadress

Säkerhets- och försvarsföretagen
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5, Stockholm

Robert Limmergård

Generalsekreterare

08-782 08 85
0702-83 56 90

fornamn.efternamn@soff.se

Niklas Alm

Strategichef /Stf generalsekreterare med ansvar för strategiska och internationella frågor

08-782 08 77
070-782 46 11

fornamn.efternamn@soff.se

Catharina Stenius

Marknadsansvarig med ansvar bl.a. för evenemang och seminarier

08-782 08 73
0702-69 45 22

fornamn.efternamn@soff.se

Camilla Dättermark

Projektassistent med ansvar för administration, ekonomi, hemsida, möteskoordinering mm

08-782 08 39
0722-32 78 78

fornamn.efternamn@soff.se

Fredrika Storm

Akademisk Praktikant

08-782 08 75
072-521 76 60

fornamn.efternamn@soff.se

Annika Avén

Projektledare

08-782 08 79
072-54011 61

fornamn.efternamn@soff.se