Nyheter SOFF


Hanna Stenvall, Kommunikations- och marknadschef på SOFF

Hanna Stenvall ny kommunikations- och marknadschef på SOFF

– Marknaden för säkerhets- och försvarsföretagen är speciell i flera avseenden. Här behövs långt större förståelse från dem som sitter

Synpunkter på betänkandet Forsknings och utveckling på försvarsområdet (SOU 2016:90)

Bl.a. betonar branschen betydelsen av att de föreslagna budgetförstärkningarna sker så snart som möjligt med hänsyn till den nationella säkerheten.

Nya dataskyddslagstiftningen kan utgöra ett hinder för svenska företag

Nya dataskyddslagstiftningen kan utgöra ett hinder för svenska företag som handlar med länder som har s.k. sanktionslistor med personuppgifter. Syftet

Sju saker du (sannolikt) inte visste om försvarsmarknaden

85 procent av världens försvarsexport kom för tre år sedan från 44 amerikanska och 29 europeiska försvarsföretag. Den starka dominans

SOFF:s kansli 2017

Akademisk praktik HT17

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att

SOFF har lämnat remissyttrande på betänkandet ”Digitalförvaltning.nu”

En nationell förvaltning som i högre grad bygger på digitala lösningar ger inte bara större effektivitet och tillgänglighet – utan

Anna Clara Törnvall Wittgren

Ny upphandlingslagstiftning – vad innebär det?

Vilka anser du är de största nyheterna i lagstiftningen? Till att börja med kan jag konstatera att det är i

Regeringens skrivelse om exportkontroll

Sverige har en strikt exportkontroll och uppföljning, likväl är exporten viktig till stöd för Sveriges försvar och säkerhet. Genom exporten

Logistik för högre försvarsberedskap

Remissvar på utredningen Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

1) Att göra rätt från början SOFF tar inte ställning till rollfördelningen mellan de statliga myndigheterna, men vi vill betona

Samhällssäkerhet - trygga funktioner vitala för samhället

Hur anpassar vi totalförsvaret till en ny säkerhetsstruktur? Så ser branschen att vi bör utveckla totalförsvarskonceptet

Vi behöver ett koncept där offentliga, privata och enskildas resurser används på ett förnuftigt sätt i syfte att upprätthålla vår