Nyheter SOFF


Technology Transfer - hur kunnande och teknologi överförs mellan försvarsmarknadens aktörer

Tydligare förutsättningar för svensk försvarsexport

– Det handlar dels om att industrin ska få ett tydligare och mer enhetligt besked från myndigheterna, dels om att

Akademisk praktik VT18

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv

Möt Team Sweden på DSEi – Europas största försvars- och säkerhetsmässa

Under årets upplaga av DSEi (Defence and Security Equipment International) utgörs Team Sweden av SOFF, FMV T&E, BAE Systems Bofors,

Förslag till Europeiska försvarsfonden nu i slutet av förhandlingsfasen

EDF består av tre delar som ska finansieras från EU:s fleråriga budgetram, nämligen ett europeiskt försvarsforskningsprogram (EDRP, 500 miljoner euro/år),

Med sikte på - en podd om teknik och säkerhet av Säkerhets- och försvarsföretagen

Med sikte på – en ny podd från SOFF

– Det skärpta säkerhetsläget har satt många frågor högt på agendan. Men försvar och säkerhet är ofta komplexa ämnen som

Regelverk som kraftigt avviker från partnerländers

SOFF kommenterar regeringens förslag om skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Regeringen överlämnar på torsdag en remiss till Lagrådet med förslag om skärpt kontroll för export av krigsmateriel. Idag presenterade regeringen

Limmergård: Företagen en viktig resurs för samhällssäkerheten

Det konstaterar Robert Limmergård som är generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Vi ser en stor skillnad mot för tiotalet

Limmergård om kompetensförsörjning: Forskningsintensiv teknikmiljö attraherar

2016 investerade våra medlemsföretag i genomsnitt 16 procent av sin omsättning i FoU-projekt, vilket är exceptionellt högt i jämförelse med

Sverige ansluter sig till Natos kodifieringssystem

Sedan året 1995 har SOFF drivit frågan om implementering av Natos kodifieringssystem i Sverige. I slutet av maj, på möte med Natos

Svensk-amerikanskt försvarssamarbete - hur teknik främjar säkerhetspolitisk integration

Svensk-amerikanska samarbetet – en rapport från Washington

Budgetförslaget för året 2018 (FY18), vilket presenterades av Vita Huset den 23 maj, innehåller dock endast en modest höjning av