Nyheter SOFF


Trendbrott som skyddar Sverige i framtiden

För första gången på fem år har Försvarsmakten en forskningschef, vilket ligger helt i tiden; myndigheten har efter ett antal

”Omvärlden har blivit mer komplex”

På Försvarsföretagsdagarna den 5-6 december kommer han att ge åhörarna en bred bild av de olika företeelser i vår omvärld som

SOFF kommenterar det europeiska förmågearbetet

Försvarsindustrin är ett av politikens instrument, är en del av svensk och andra länders försvarsförmåga, för att stärka ett säkerhetspolitiskt

Tillsammans är vi starka - SOFF samlar över 90 företag

Sex nya medlemmar – 69 av 95 nu små/medelstora bolag

SOFF:s styrelse välkomnade idag SES37, GomSpace, AVL Konsult, AirContact, Cervino Konsult och GlenAir till föreningen. När året 2017 går mot

Technology Transfer - hur kunnande och teknologi överförs mellan försvarsmarknadens aktörer

Tydligare förutsättningar för svensk försvarsexport

– Det handlar dels om att industrin ska få ett tydligare och mer enhetligt besked från myndigheterna, dels om att

Akademisk praktik VT18

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv

Möt Team Sweden på DSEi – Europas största försvars- och säkerhetsmässa

Under årets upplaga av DSEi (Defence and Security Equipment International) utgörs Team Sweden av SOFF, FMV T&E, BAE Systems Bofors,

Förslag till Europeiska försvarsfonden nu i slutet av förhandlingsfasen

EDF består av tre delar som ska finansieras från EU:s fleråriga budgetram, nämligen ett europeiskt försvarsforskningsprogram (EDRP, 500 miljoner euro/år),

Med sikte på - en podd om teknik och säkerhet av Säkerhets- och försvarsföretagen

Med sikte på – en ny podd från SOFF

– Det skärpta säkerhetsläget har satt många frågor högt på agendan. Men försvar och säkerhet är ofta komplexa ämnen som

Regelverk som kraftigt avviker från partnerländers

SOFF kommenterar regeringens förslag om skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Regeringen överlämnar på torsdag en remiss till Lagrådet med förslag om skärpt kontroll för export av krigsmateriel. Idag presenterade regeringen