Nyheter SOFF


Med sikte på - en podd om teknik och säkerhet av Säkerhets- och försvarsföretagen

Med sikte på – en ny podd från SOFF

– Det skärpta säkerhetsläget har satt många frågor högt på agendan. Men försvar och säkerhet är ofta komplexa ämnen som

Regelverk som kraftigt avviker från partnerländers

SOFF kommenterar regeringens förslag om skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Regeringen överlämnar på torsdag en remiss till Lagrådet med förslag om skärpt kontroll för export av krigsmateriel. Idag presenterade regeringen

Limmergård: Företagen en viktig resurs för samhällssäkerheten

Det konstaterar Robert Limmergård som är generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Vi ser en stor skillnad mot för tiotalet

Limmergård om kompetensförsörjning: Forskningsintensiv teknikmiljö attraherar

2016 investerade våra medlemsföretag i genomsnitt 16 procent av sin omsättning i FoU-projekt, vilket är exceptionellt högt i jämförelse med

Sverige ansluter sig till Natos kodifieringssystem

Sedan året 1995 har SOFF drivit frågan om implementering av Natos kodifieringssystem i Sverige. I slutet av maj, på möte med Natos

Svensk-amerikanskt försvarssamarbete - hur teknik främjar säkerhetspolitisk integration

Svensk-amerikanska samarbetet – en rapport från Washington

Budgetförslaget för året 2018 (FY18), vilket presenterades av Vita Huset den 23 maj, innehåller dock endast en modest höjning av

Sverige inför vägval om Europeisk försvarssamabete

EU förslag om stärkt försvarsförmåga och försvarsforskning

Den 7 juni presenterade EU-kommissionen förslag rörande om EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Dels ett förslag till en europeisk fond

Internationellt samarbete Sverige USA stärker transatlantiska länken

USA högt på försvarsföretagens agenda

Imorgon genomför SOFF en försvarsmarknadsdag i Washington med vår amerikanska systerorganisation National Defense Industry Association. Försvarsmarknadsdagen syftar till att teckna

NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet

SOFF kommenterar nät- och informationssäkerhetsdirektivets utredning

– Förslagen innebär att vi nu kan ta viktiga steg mot stärkt cybersäkerhet i samhället. Det gäller bland annat förslagen

Remissvar på utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

Säkerhets- och försvarsföretagen är i stora drag positiva till utredarens förslag på en etappvis utbyggd hybridlösning i samarbete mellan staten