Nyheter


Konsekvenser och påverkan av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen

Många företag ingår i dag i ett nätverk av internationaliserade ägandeförhållanden och globaliserade underleverantörsled där internationellt samarbete är norm. Genom

En cyberguide till politiker valåret 2018

Informationssäkerhet handlar om att hålla våra medborgare säkra. Trygga människor är kreativa människor. Som förtroendevald ärver du ansvar för en

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för internationellt samarbete

Föreningen bekräftar att utredningen korrekt beskrivit konsekvenserna för vår verksamhet. Obehörig underrättelseinhämtning kan leda till allvarliga negativa konsekvenser för samarbeten, för

På onsdag är det dags för årets Cyberförsvarsdag

Det enorma intresset visar på betydelsen av dialog mellan offentliga och privata aktörer för att förstå och vidta åtgärder för

EU-kommissionen granskar försvarsupphandlingar

Medlemsstaterna har fått en formell notifiering som de har två månader att svara på. Enligt kommissionen är argumenten för att

SERA29 – rapport från företagsrepresentanterna

Under våren 2017 träffades kursdeltagare vid fyra tillfällen i Frankrike, England och Polen. Seminarieveckorna var fyllda med studiebesök militära anläggningar,

Försvars- och säkerhetsområdet – en bransch att växa i

I dag utgör Sverige medlemsföretagens huvudsakliga rekryteringsbas av medarbetare, där tillgång på duktiga medarbetare är helt avgörande för företagens innovativa

Trendbrott som skyddar Sverige i framtiden

För första gången på fem år har Försvarsmakten en forskningschef, vilket ligger helt i tiden; myndigheten har efter ett antal

”Omvärlden har blivit mer komplex”

På Försvarsföretagsdagarna den 5-6 december kommer han att ge åhörarna en bred bild av de olika företeelser i vår omvärld som

SOFF kommenterar det europeiska förmågearbetet

Försvarsindustrin är ett av politikens instrument, är en del av svensk och andra länders försvarsförmåga, för att stärka ett säkerhetspolitiskt