Förmåner som medlem

SOFF:s medlemmar har även fördel av ett antal förmåner

Som en del av Teknikföretagens Branschgrupper (TEBAB) erbjuds medlemsföretagen TEBAB Plus som ger rabatter på bl.a. drivmedel, hotell och försäkringar – områden som är relevanta för de flesta i sitt företagande. TEBAB Plus är en kostnadsfri och frivillig tjänst för SOFF:s medlemsföretag.

Därutöver erbjuds SOFF:s medlemsföretag även juridisk rådgivning via samarbetsavtal.