SOFF:s föreningsstämma 2018

Ordinarie stämma hålls varje år före maj månads utgång på tid och ort som styrelsen bestämmer.
Nästa stämma hålls torsdagen den 17 maj 2018.Preliminärt inleds stämmoprogrammet kl. 13.00 på Storgatan 5 i Stockholm och avslutas kl 19.00 på Vasamuseet efter stämmoseminarium samt nätverksmingel.

Stämman beslutar bl.a. om föreningens principer, ramar samt utser styrelse. Anmälan: Formell kallelse skickas senast 4 veckor innan stämman