Medlemsgruppen för legala frågor (AG Legal) har möte 4 juni 2018

Den 4 juni 2018 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte.

Kallelse och dagordning sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, kontakta Camilla Dättermark