Medlemsgruppen för Legala frågor (AG Legal) har möte 15 mars 2018

Den 15 mars 2018 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte.

Kallelse och dagordning sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, kontakta Camilla Dättermark.