Medlemsgruppen för Exportkontroll har möte 15 mars 2018

Den 15 mars 2018 har SOFF:s medlemsgrupp Exportkontroll möte. Kallelse och dagordning till mötet sänds ut av kansliet.

För mer information, kontakta Camilla Dättermark.