Medlemsgruppen för Cyberfrågor har möte 2 februari 2018

Den 2 februari 2018 har SOFF:s cybergrupp möte.

Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet.

För mer information, vänligen kontakta Hanna Stenvall.