Kan standardisering utveckla försvars- och säkerhetsmarknaden?

Det händer mycket kring standardisering just nu!

Regeringen har planer på en standardiseringsstrategi och området är mycket aktuell inom ett försvars- och säkerhetsområde som blir alltmer internationell och där kommersiell teknik i ökad utsträckning integreras i lösningarna. Från augusti är Sverige dessutom medlem av Natos kodifieringssystem för försvarsmateriel vilket öppnar nya möjligheter för företag i Sverige.

Den 6 september arrangerar SOFF därför ett seminarium för att se vilka möjligheter och begräsningar som finns och resonera om vad företag vinner på att delta? Är standardisering kostnadsdrivande och nyttjas det protektionistiskt? Hur vill vi utveckla standardisering; vilka områden och nivåer bör vi söka standardisering? Finns det nya områden som är särskilt aktuella, t.ex. cyber eller mänskliga faktorn?

 

Standardisering – en fråga för branschen?; Niklas Alm, SOFF

Försvaret och standardisering; Lena Fagerwall/Maria Vicente, FSD/FMV

Ökade samarbeten mellan civil och militär standardisering; Erik Eklund, SIS, Swedish Standards Institute

Kaffepaus

Företagens erfarenheter – möjligheter och utmaningar
-Andreas Hedskog, 4C Strategies
Internationell certifiering av privata säkerhetsbolag i högriskmiljöer; Frederik Lundborg (SRS)

Hur svensk standardiseringspolitik sammanlänkar det offentliga med näringslivet?; Emanuel Kullander, Teknikföretagen

Natos kodifieringssystem – vad ska företagen tänka på? FMV

Samtal med talarna – vad tar vi med oss?

Seminariet följs av en mingellunch